Category Archives: Một số loại nhôm

Tìm hiểu về một số loại nhôm

Tìm hiểu về một số loại nhôm – Nhôm là một trong những kim loại phổ biến và rộng rãi sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng khác nhau. Dưới đây là một số loại nhôm phổ biến và đặc điểm của chúng: Nhôm gốc (Primary Aluminum) Đây là loại nhôm thuần…